Churches / Kisha

1st prize:
“Besimi është drita që largon errësirën / Faith is the light that send the darkness away” - Albert Cmeta (Tiranë, Shqipëri)

Albert Cmeta

2nd prize:
“Pikturimi i Manstirit te Shen Vlashit / Painting in the Monastery of Saint Vlash” - Antonio Poshnjari (Tiranë, Shqipëri)

Antonio Poshnjari

3rd prize:
“Look from within” - Pilar Otero (Córdoba, Argentina)

Pilar Otero

Honorable mentions

“Drita e Kryeengjëjve / The light of the Archangels “ - Eda Zari (Düsseldorf, Germany)

Eda Zari

“Manastiri i Ravenës / Monastery of Ravena” - Era Bushi (Tiranë, Shqipëri)

Era Bushi

“Pa kufij” (Borderless) - Joni Margjeka (Tiranë, Shqipëri)

Joni Margjeka

Contact us.

In case of questions write on this address: info@orthphoto.net


Find us on ...