Resurrection of the Church / Ringjallja e Kishës

1st prize: “Drita e Krishtit të na ndriçojë shpirtin e na lumturoftë si fëmijë / The light of Christ lights our souls and make as happy as Children” - Evis Kumi (Tiranë, Shqipëri)

Evis Kumi (Tiranë, Shqipëri)

2nd prize: “Sot” / “Present day” - Joni Margjeka (Tiranë, Shqipëri)

Joni Margjeka (Tiranë, Shqipëri)

3rd prize: Fuqia e kryqit mundi botën/ The power of cross overcome the world” - Ina Toska (Amphitheatre of Apollonia ,Fier, Albania)

 Ina Toska

Contact us.

In case of questions write on this address: info@orthphoto.net


Find us on ...